Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje o zbliżających się utrudnieniach na odcinku drogi powiatowej Urowo – Iława oraz przypomina o trwających przebudowach dróg, na odcinku Stradomno – Wikielec i w miejscowości Sobiewola.Powiatowy Zarząd Dróg informuje o zbliżających się utrudnieniach ruchu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława od km 4+910 do km 16+910”. Na przełomie października/listopada nastąpi zamknięcie drogi na odcinku Makowo-Kaletka w związku z zaplanowanymi robotami drogowymi. O szczegółach będziemy informować.

Informuje również o trwających utrudnieniach:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec” na odcinku Stradomno – Wikielec – nadal trwają prace, roboty drogowe są przewidywane do końca miesiąca październik.

 

„Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w miejscowości Sobiewola” – trwają prace budowy obiektu mostowego – droga jest całkowicie nieprzejezdna i zamknięta do końca miesiąca listopad.