Dzięki projektowi m.in. wymieniono drzwi wejściowe otwierane ręcznie oraz drzwi otwierane automatycznie, zmodernizowano chodnik przy wejściu do urzędu  (Fot. www-powiat-ilawski.pl)


Samorząd Powiatu Iławskiego zakończył  realizację projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu zrealizowano działania z trzech obszarów dostępności tj. architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej.


logo 1

Wydatki ogółem: 244 765,00 zł,

Kwota grantu: 203 970,00 zł  (w tym ze środków europejskich – 171 905,91 zł, ze środków dotacji celowej 32 064,09 zł)

Środki własne Powiatu: 40 795,00 zł.

logo 2


Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Iławie dla osób ze szczególnymi potrzebami,  w tym osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja dotyczyła dostosowania urzędu Starostwa Powiatowego w Iławie do wymogów zawartych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W ramach projektu zrealizowano działania z trzech obszarów dostępności tj. architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej. W ramach dostępności architektonicznej wykonano następujące prace budowlane: zmodernizowano chodnik oraz wymieniono balustrady, zakupiono ławki przed wejściem do budynku, wymieniono drzwi wejściowe otwierane ręcznie oraz drzwi otwierane automatycznie, dokonano wymiany wewnętrznej ścianki wiatrołapu, jak również zakupiono krzesło ewakuacyjne. W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej zakupiono pętle indukcyjne, tablice informujące  o rozkładzie pomieszczeń w budynku Starostwa w sposób wizualny i dotykowy, w tym: tablice na drzwi, tabliczki na poręcze, tablice informacyjne z oznaczeniem kondygnacji oraz tablice tyflograficzne, jak również zamieszczono informacje na stronie internetowej w języku migowym. W ramach dostępności cyfrowej uruchomiono nowe e-usługi w formie formularzy elektronicznych, które są zgodne ze standardem dokumentów e-PUAP.

Stworzenie przestrzeni pozbawionej barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz  cyfrowych przyczyni się do poprawy funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, gdyż umożliwi im samodzielne korzystanie z usług administracyjnych świadczonych w naszym urzędzie.


Dzięki projektowi zakupiono krzesło ewakuacyjne, które znajduje się na III piętrze urzędu

krzesło

 

W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej zakupiono pętle indukcyjne, tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń w budynku Starostwa w sposób wizualny i dotykowy, w tym: tablice na drzwi, tabliczki na poręcze, tablice informacyjne z oznaczeniem kondygnacji oraz tablice tyflograficzne, jak również zamieszczono informacje na stronie internetowej w języku migowym.

23