Jesienią tego roku oddana zostanie do użytku nowa placówka w Powiecie Iławskim – będzie to Dom dla Dzieci z Powiatu Iławskiego w Suszu. Prace budowlane dobiegają końca, trwa proces wyposażania wnętrza domu. Nowa placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Jest to już drugi dom dla dzieci z pieczy zastępczej w naszym powiecie, pierwszy znajduje się w Kisielicach. Dom dla Dzieci  w Suszu to nowa placówka, budowana od podstaw. – Cieszymy się, że warunki lokalowe będą bardzo dobre, pokoje dzieci 2-osobowe, do dyspozycji wychowanków będą pomieszczenia przeznaczone do rekreacji, wypoczynku, nauki, a wokół pięknie zagospodarowany teren z widokiem na jezioro – mówi Jolanta Rynkowska [NA ZDJĘCIU], dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, jednostki prowadzącej placówkę.

2

–  Spotykamy się z pozytywnym nastawieniem i chęcią pomocy ze strony osób prywatnych, firm. Odbieramy telefony z zapytaniami, czy coś można przekazać do użytkowania dzieciom. Jesteśmy wdzięczni za każdą okazaną pomoc – mówi Jolanta Rynkowska, dyrektorka PCPR w Iławie


Ktoś mógłby spytać, skąd pomysł żeby tworzyć kolejny dom dla dzieci z pieczy zastępczej skoro jest już jeden w Kisielicach. Okazuje się, że potrzeby w tym zakresie są ogromne a suska placówka jest pilną odpowiedzią na nie. W nowym domu zamieszka 14 wychowanków ze starszej grupy wiekowej, od 10 roku życia. Na terenie powiatu iławskiego funkcjonuje jedna tego typu placówka – Dom dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach, również dla 14 wychowanków. Została ona utworzona w 2018 roku w odpowiedzi na rosnącą potrzebę umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, w szczególności dzieci starszych.

– Bardzo staramy się, aby dzieci pochodzące z naszego powiatu nie były umieszczane w pieczy zastępczej poza powiatem – mówi Jolanta Rynkowska. Niestety z uwagi na rosnącą liczbę dzieci wymagających zabezpieczenia w zastępczym środowisku i brak wolnych miejsc, już kilkoro  trafiło do pieczy w odległych miejscach na terenie całej Polski. Powstanie nowej placówki wychowawczo-opiekuńczej w Suszu częściowo rozwiąże te sytuacje.

Rodzinna piecza zastępcza w powiecie iławskim sukcesywnie rozwija się, aktywnie poszukiwani są kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  – Tworzymy warunki sprzyjające powstawaniu nowych rodzin zastępczych, zawieramy umowy na pełnienie funkcji zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka – mówi Jolanta Rynkowska. –  Ponadto zapewniamy tym rodzinom wsparcie finansowe, ale także specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, opiekę koordynatora. Jednak potrzeby w zakresie zapewniania dzieciom środowiska zastępczego są tak duże, zwłaszcza dla dzieci starszych, że obecnie na umieszczenie oczekuje 7 dzieci – rodzeństwa 3 i 4 osobowe (postanowienia Sądu już zostały wydane), w przypadku 7 kolejnych dzieci Sąd zwrócił się z prośbą o wskazanie możliwości umieszczenia dzieci w placówce. Chcielibyśmy, aby w naszym powiecie nie było takich sytuacji, ale one niestety są. W wielu przypadkach jest konieczność zapewnienia bezpiecznego środowiska poza rodziną naturalną. Są sytuacje, gdzie pozostawanie dziecka dalej w tym środowisku rodzinnym jest dla niego poważnym zagrożeniem i wówczas Sąd podejmuje decyzje o umieszczeniu w pieczy zastępczej. Bywa, że wolnych miejsc w placówce po prostu nie ma.

Aktualnie trwa proces wyposażania wnętrza domu

Obecnie rozpoczyna się proces wyposażania Domu dla Dzieci w Suszu we wszystkie niezbędne sprzęty (meble, pościel, kołdry, artykuły gospodarstwa domowego,  sprzęt RTV, sprzęt elektroniczny, sportowy, itp.) –  Spotykamy się z pozytywnym nastawieniem i chęcią pomocy ze strony osób prywatnych, firm, które chciałyby wesprzeć nas w tych działaniach – mówi dyrektorka PCPR. – Odbieramy telefony z zapytaniami, czy coś by nam się przydało, czy coś można przekazać do użytkowania dzieciom. Dlatego też jeśli ktoś byłby zainteresowany, bardzo prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie ul. Andersa 3a, tel. 89 649 04 50 – osoby do kontaktu Jolanta Rynkowska, Joanna Mazurkiewicz. Jesteśmy wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

Potrzebni pracownicy

Prowadzony będzie  nabór, potrzebni będą pracownicy do nowej placówki. Potrzebować będziemy 6 wychowawców, pedagoga i psychologa. Wszystkie informacje znajda się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, nabór prowadzony będzie także za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Ale jeżeli ktoś już miałby chęć podjęcia zatrudnienia w nowej placówce, zapraszamy do składania CV w sekretariacie PCPR Iława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@pcprilawa.pl.

www.powiat-ilawski.pl (Fot. Starostwo Powiatowe w Iławie)


PRZYPOMNIJMY:

Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Iławski a zadanie to będzie dofinansowane z Programu pn.  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowity koszt inwestycji to 8.167.200,00 zł brutto.

Dofinansowanie z programu Polski Ład to 5 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest wspomniane Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z.o.o., które zaprojektuje i wykona wszelkie roboty budowlane, w terminie 480 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 03.11.2023 r.


ZDJĘCIA DOMU DLA DZIECI W SUSZU Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2023 R.