W czwartek 28 września br., o godz. 12.00, odbędzie się L Sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. Sprawozdania kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na terenie powiatu iławskiego w 2022 roku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Iławie.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2023 roku.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Iławskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat na rok 2024 za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Iławskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2023 rok.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2035.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Iławskiego.