UWAGA! Utrudnienia na trasie Segnowy – Stradomno – Wikielec oraz na odcinku Jędrychowo – Trupel.Informujemy o zbliżających się utrudnieniach ruchu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec”.   Obecnie trwają prace drogowe na odcinku Stradomno – Wikielec. W dniach 11 – 12 września 2023 r. wykonywane prace będą dotyczyły układania masy asfaltobetonowej – co znacząco utrudni ruch, w związku z czym ruch będzie kierowany ręcznie. Prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Informujemy także, że w dniach 12 – 22 września 2023 r. planowana jest praca wykonania nawierzchni z masy asfaltobetonowej.  Prace te są realizowane w ramach  inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrychowo – Trupel – dr. nr 1279 N odc. od km 0+805 do km 2+605, odc. ok km 3+379 do km 3+924”. Na wyznaczonych odcinkach pomiędzy miejscowościami Jędrychowo – Trupel wystąpią utrudnienia w ruchu.

Jędrychowo-Trupel

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie