Dnia 12 września  2023 r. Powiat Iławski podpisał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrychowo – Trupel – dr. 1279N odc. od km 0+805 do km 2+605, odc. od km 3+379 do km 3+924″  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Całkowita wartość: 1 991 015,72 zł

Dofinansowanie: 1 280 923,00 zł

Środki własne: 710 092,72 zł

 

W ramach zadania przewidziano do remontu dwa odcinki drogi: odc. od km 0+805 do km 2+605 o długości 1800 mb oraz od km 3+379 do km 3+924 o długości 545 mb. Początek opracowania znajduje się w miejscowości Jędrychowo natomiast koniec w miejscowości Trupel. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i zjazdów, uporządkowanie pasa drogowego łącznie ze wzmocnieniem poboczy. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej. Inwestycja przyczyni się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników, a co za tym idzie zwiększenia komfortu  z jej korzystania. Realizacja  inwestycji pozwoli na rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali mikroregionalnej poprzez poprawę połączenia z drogami powiatowymi oraz w skali makroregionalnej poprzez poprawę połączenia drogi powiatowej nr 1291N z drogą krajową  nr 16.