Informujemy, że przyznane w 2023 r. dodatkowe środki na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej pochodzą z budżetu państwa  z rezerwy celowej.

Przyznane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika, zatrudnionych na umowę  o pracę w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Środki te otrzymały: Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
i Dom Pomocy Społecznej w Suszu.

Całkowita wartość zadania: 642 300,00 zł

Wartość finansowania: 642 300,00 zł