Informujemy, iż inwestycja pn. „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w miejscowości Sobiewola”, dofinansowana została ze środków budżetu państwa, z rezerwy subwencji ogólnej.


Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu a następnie budowę nowego obiektu. Celem inwestycji jest polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom drogi jak i zapewnienie bezpiecznej eksploatacji obiektu. Z dniem 03.08.2023 r. w związku z rozpoczęciem w/w prac na drodze powiatowej nr 1285N w miejscowości Sobiewola będzie ona na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 16 do obiektu mostowego okresowo wyłączona z ruchu. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów lub w miarę możliwości omijania w/w odcinka robót.


Dofinansowanie: 975 000,00 zł

Całkowita wartość:  2 115 290,66 zł


Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg