Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje, że w sierpniu 2023 r. rozpoczęły się roboty drogowe w związku, z czym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego.

Na zadaniach pn.:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1200N gr. wojew. (Kołodzieje) Bałoszyce – Babięty Wielkie” – wykonawca robót KWIDZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – BUDOWLANYCH STRZELBUD Sp. z o. o. Kwidzyn,

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1210N Segnowy – Stradomno – Wikielec” – wykonawca robót  COLAS POLSKA Sp. z o. o. Palędzie,

„Remont drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec – Trupel – Laseczno – Szymbark – Gardzień na odc. od km 18+550 do km 20+538” – wykonawca robót KWIDZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO – BUDOWLANYCH STRZELBUD Sp. z o. o. Kwidzyn

Remont drogi powiatowej nr 1291N Jędrychowo – Trupel – dr. nr 1279N odc. od km 0+805 do km 2+605, odc. ok km 3+379 do km 3+924„ – wykonawca robót COLAS POLSKA Sp. z o. o. Palędzie.

Prace budowlane będą trwały do końca października 2023 r.