Schola Węgajty specjalizuje się w średniowiecznych dramatach liturgicznych i w chorale gregoriańskim. 1 września w Lubawie będzie można wysłuchać ich śpiewu (Fot. Michał Mach, facebook Schola Węgajty)


Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców Powiatu Iławskiego na koncert muzyki z epoki Jagiellonów, który odbędzie się 1 września 2023 r. w kościele  pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie. Patronat nad tym niezwykłym wydarzeniem muzycznym objął Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski. Organizatorem koncertu jest Fundacja Opcja Benedykta z Olsztyna.Podczas godzinnego koncertu goście będą mogli wysłuchać „Hymnów okresu pasyjnego i medytacji benedyktyńskich Ksieni Magdaleny Mortęskiej”, w wykonaniu Schola Węgajty, Marii Rochowicz i Małgorzaty Dżygadło- Niklaus. Koncert ten odbywa się w ramach IV edycji Mid-Europe Early Music Festival, którego organizatorem od tego roku jest Fundacja Opcja Benedykta  Podczas koncertu Schola Węgajty, specjalizująca się w średniowiecznych dramatach liturgicznych i w chorale gregoriańskim, wykona hymny okresu pasyjnego, Maria Rochowicz i Małgorzata Dżygadło-Niklaus będą recytowały natomiast medytacje benedyktyńskie Ksieni Magdaleny Mortęskiej, związanej rodzinnie z Ziemią Lubawską.

Wydarzenie objął swoim patronatem Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, ale także Ambasador Litwy, Ambasador Estonii, Arcybiskup Warmiński  oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Fundację Opcja Benedykta tworzy grupa osób świeckich i duchownych inspirująca się duchowością benedyktyńską. W ścisłej współpracy z opactwem Tynieckim  i pod jego opieką organizuje cykl rekolekcji, konferencje, wystawy w różnych regionach Polski, szczególnie na Warmii i Mazurach. Prowadzi także międzynarodowy festiwal muzyki dawnej w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, opolskim i radomskim. Fundacja założyła sobie jeden cel: służenie rozwojowi kultury duchowej. Docierają w ten sposób do wielu środowisk zaangażowanych w życie Kościoła, ale także do tych zdystansowanych w stosunku do niego. Poza działalnością duchowa i kulturową Fundacja Opcja Benedykta prowadzi remont zabytkowej, poniemieckiej szkoły z przeznaczeniem na siedzibę Fundacji i centrum rekolekcyjne.

BROSZURA KONCERTOWA:

https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2023/08/BroszuraHymnyPassioMorteska_www.pdf

www.powiat-ilawski.pl