Jesienią 2022 roku Starostwo Powiatowe w Iławie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim  w Olsztynie na realizację projektu  pt. „Doposażenie szkół Powiatu Iławskiego w sprzęt sportowy, komputerowy i pracowni biologicznej”, w ramach programu Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Projekt opiewał na kwotę 468 468,93 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych to 246 453,35 zł. W lutym 2023 roku Starostwo Powiatowe w Iławie znowu przystąpiło do konkursu tym razem na wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych, w których jest organem prowadzącym. Tym razem w ramach  Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Starostwo Powiatowe zgłosiło do konkursu projekt pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”.Z pierwszego wymienionego projektu  do Zespołu Szkół w Lubawie trafiło 309 383,85 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup zupełnie nowego wyposażenia sali gimnastycznej i boiska sportowego, wyposażenie nowej pracowni komputerowej i doposażenie gabinetu biologicznego. Wszystkie te zakupy już od września 2023 roku będą wspomagały pedagogów Zespołu Szkół w Lubawie w prowadzeniu i uatrakcyjnianiu zajęć sportowych i dydaktycznych.

W lutym 2023 roku Starostwo Powiatowe w Iławie znowu przystąpiło do konkursu na wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych, w których jest organem prowadzącym. Tym razem w ramach  Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/23 Starostwo Powiatowe zgłosiło do konkursu projekt pn.  „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu iławskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK”. We wniosku o dofinansowanie zostały ujęte potrzeby dwóch szkół powiatu iławskiego, które kształcą młodzież techników i szkół branżowych. Jedną z tych szkół jest Zespół Szkół w Lubawie. Zawarte w projekcie elementy wyposażenia pracowni zostały wycenione na kwotę 984 933,33 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych 806 767,93 zł. Reszta to wkład własny Starostwa Powiatowego w Iławie. Z tej niebagatelnej kwoty połowa środków trafi do Zespołu Szkół w Lubawie, a to pozwoli zmodernizować i doposażyć pracownię gastronomiczną dla kucharzy i cukierników, stworzyć pracownię z prawdziwego zdarzenia dla logistyków, zakupić laptopy i profesjonalne programy komputerowe dla logistyków, elektryków, robotyków, operatorów maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz mechaników samochodowych. Całe wyposażenie pojawi się w szkole do końca tego roku kalendarzowego.

Wszystko to, w połączeniu z bogatym wyposażeniem pracowni dla robotyków zafundowanym szkole przez firmy IDSOL i IKEA Industry oraz wyremontowaną podczas wakacji pracownią gastronomiczną, stworzy podstawy do edukacji młodzieży na najwyższym poziomie. Możemy zapewnić młodzież, która będzie uczyć się od września 2023 roku w murach Zespołu Szkół w Lubawie, że jesteśmy przygotowani na wyposażenie jej w najnowszą wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy. Natomiast jeśli chodzi o nowoczesne narzędzia pracy, to jesteśmy pewni, że na tym nie poprzestaniemy – twierdzą nauczyciele ZS w Lubawie.


Źródło: ZS Lubawa