Powiatowy Urząd Pracy w Iławie na spotkaniu z minister Marleną Maląg reprezentował zastępca dyrektora PUP Iława, Michał Młotek (fot. archiwum PUP Iława)


Najpierw był projekt „Kadry nowoczesnej gospodarki”, który pokazał młodym mieszkańcom powiatu, jak wejść do dobrze wynagradzanej branży IT. Teraz Powiatowy Urząd Pracy w Iławie rusza z kolejnym działaniem dla osób młodych. Już w lipcu rozpocznie realizację autorskiego „Programu wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim”, który ułatwi młodym osobom podjęcie aktywności zawodowej i zdobycie doświadczenia zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie pozyskał na ten cel z rezerwy Funduszu Pracy ponad pół miliona złotych. – Ten projekt to dla młodych osób przepustka do dobrej pracy – komentuje Agata Steiner Dembińska, dyrektor urzędu pracy.W połowie marca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło urzędy pracy z terenu całej Polski do opracowywania koncepcji działań wspierających osoby do 30 roku życia na rynku pracy. Najlepsze pomysły miały zostać przetestowane w praktyce. – W odpowiedzi na ogłoszony nabór przygotowaliśmy własny program wspierający osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy lub z różnych powodów mają trudności w podjęciu zatrudnienia – mówi Agata Steiner-Dembińska. – Zaproponowaliśmy ministerstwu realizację szeregu nowatorskich działań, których do tej pory urzędy pracy nie realizowały.

31 maja Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało listę projektów rekomendowanych do realizacji. Wśród nich znalazł się projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Ministerstwo zdecydowało, że na przetestowanie zaproponowanych rozwiązań przeznaczy ponad pół miliona złotych. Wiadomo, że pierwsze działania ruszą już w lipcu. Projekt będzie koordynowany przez Inkubator Technologiczny w Iławie, który jest częścią urzędu pracy.

 Urząd pomoże w zdobyciu doświadczenia

 Jedną z barier, które obecnie zniechęcają pracodawców do zatrudniania osób młodych, jest brak doświadczenia. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie chce rozwiązać ten problem wprowadzając system płatnych praktyk absolwenckich. – Osoby młode, które wezmą udział w naszym projekcie, będą mogły odbyć trzymiesięczne praktyki u lokalnych pracodawców – wyjaśnia Agata Steiner-Dembińska. – Będą one dopasowane do predyspozycji i kwalifikacji konkretnej osoby.

Praktyki, co ważne, będą płatne. Uczestnicy projektu otrzymają premię stażową w wysokości 2500 złotych za każdy miesiąc praktyki. Będą też mogli starać się o zwrot kosztów dojazdu w sytuacji, gdyby praktyka odbywała się poza miejscem zamieszkania. Ukończenie praktyk pomoże młodym osobom z terenu powiatu iławskiego w zdobyciu pierwszych cennych doświadczeń zawodowych i ułatwi późniejsze znalezienie pracy.

Podobnych form wsparcia przewidzianych jest w projekcie więcej. Na pomoc będą mogły liczyć na przykład młode osoby mające pod opieką dziecko do siódmego roku życia. Do takiej osoby, w przypadku znalezienia pracy, trafi specjalny „bon na opiekę”. To 1000 złotych, które będą wypłacane przez sześć kolejnych miesięcy z przeznaczeniem na opłacenie żłobka, przedszkola lub opiekunki.

Punkt tylko dla osób młodych

 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie jeszcze w tym roku utworzy w swojej siedzibie specjalny punkt informacyjno-doradczy wyłącznie dla osób do 30 roku życia, niezależnie od ich statusu na rynku pracy. Pracownicy punktu będą podpowiadać młodym osobom, jak znaleźć pracę, ale będą też przekazywać im kompleksową informację o ofercie edukacyjnej, mieszkaniowej czy zdrowotnej powiatu. Klienci punktu będą też przygotowywani do rozmów kwalifikacyjnych. Warto dodać, że część działań projektowych realizowana będzie w filiach urzędu w Lubawie, Suszu, Kisielicach i Zalewie. Dodatkowo, aby dotrzeć do jak największej ilości osób młodych, pracownicy urzędu pracy pojawią się ze  stoiskiem na najważniejszych wydarzeniach plenerowych w powiecie. Zaplanowano też przeprowadzenie kampanii promocyjnej, między innymi w mediach społecznościowych,  ułatwiającej dotarcie do osób biernych zawodowo, które do tej pory nie były klientami urzędu pracy. W części działań pomoże też sztuczna inteligencja. W ramach projektu powstanie specjalna aplikacja do obsługi klientów poza godzinami pracy urzędu. Doradcy zawodowi pojawią się też w szkołach, gdzie organizowane będą spotkania dotyczące planowania kariery zawodowej czy zawodów przyszłości. – Chcemy przygotować przyszłych absolwentów do sprawnego poruszania się po rynku pracy – wyjaśnia Lucyna Krajewska, która odpowiada w urzędzie pracy za funkcjonowanie Działu usług rynku pracy. – Nasi pracownicy przeprowadzą zajęcia w każdej ostatniej klasie każdej szkoły średniej w powiecie iławskim.

Ważne kompetencje cyfrowe

Jednym z głównych założeń „Programu wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim” jest podniesienie kompetencji cyfrowych młodych mieszkańców powiatu. Za tę część odpowiedzialny będzie Inkubator Technologiczny w Iławie, który jest częścią urzędu pracy. – Chcemy, by każda młoda osoba, która chce podnieść swoje umiejętności cyfrowe, mogła odbyć u nas darmowe szkolenie – mówi Michał Młotek, który jako zastępca dyrektora urzędu koordynuje pracę Inkubatora Technologicznego w Iławie. – Będziemy szkolić takie osoby między innymi z obsługi programów biurowych, komunikacji zdalnej, mediów społecznościowych czy cyberbezpieczeństwa. Warto dodać, że w Inkubatorze organizowane będą także regularne zajęcia z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Młode osoby z pomysłem na własny biznes będą mogły liczyć na pomoc i wsparcie w ocenie pomysłu na biznes, przygotowaniu biznes planu, znalezieniu źródeł finansowania działalności a nawet w zaplanowaniu działań marketingowych.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie inwestuje w młodych

 Warto dodać, że „Program wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim” to jeden z dwóch projektów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, które wesprze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Swoje rozwiązania dla osób młodych przetestuje jeszcze Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Choć projekt iławskiego urzędu realizowany będzie do końca 2024 roku, część rozwiązań na pewno zostanie wdrożona na stałe. Podobnie stało się z projektem „Kadry nowoczesnej gospodarki”, który Powiatowy Urząd Pracy w Iławie realizował do końca 2022 roku. Choć projekt został już zakończony, Inkubator Technologiczny w Iławie cały czas pomaga młodym osobom w wejściu do branży IT. – Ofertę dla młodych osób tworzymy po to, by zachęcić je do pozostania na terenie naszego powiatu – mówi Michał Młotek. ­– Inwestujemy w osoby młode, ale jednocześnie wzmacniamy w ten sposób konkurencyjność naszego powiatu. Informacje o realizacji i uruchamianiu kolejnych elementów „Programu wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim” będą publikowane na stronie www.ilawa.praca.gov.pl oraz w mediach społecznościowych pod adresami facebook.com/pup.ilawa i facebook.com/inkubatortechnologicznyilawa.


Projekt pilotażowy „Program wsparcia zawodowego dla osób do 30 roku życia w powiecie iławskim” Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zostanie dofinansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach projektu „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. Partnerami projektu są ośrodki pomocy społecznej i szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu iławskiego oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wartość projektu to 565 800 złotych.


Promesa na realizację autorskiego projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, którego celem jest wsparcie osób do 30 roku życia