Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT IŁAWSKI, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.Oprócz świadczenia indywidualnej, nieodpłatnej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej temu celowi stronie :

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-ilawski-2023/

Wśród nieodpłatnych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2023 r. znajdą Państwo m.in.:

– Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Podejmowanie pracy sezonowej”),

– Artykuły prawne (m.in.: „Świadczenia niepieniężne z opieki społecznej”, „Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice?”),

– Słuchowiska prawne/podcasty („Pojęcia prawnicze, które warto znać – zwłoka a opóźnienie, umowa zlecenie a umowa o dzieło, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy”, „Czym różni się rozwód od separacji”),

– Poradniki prawne („Nabycie i zbycie pojazdu – o czym należy pamiętać”, Świadczenia rodzinne”, „E-dowód, profil zaufany, podpis kwalifikowany”, „Dziedziczenie – rodzaje i tryby”),

– Informator dla cudzoziemców (w 4 wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim).


Na stronie znajdą Państwo również szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy, wraz z ulotką i plakatem promocyjnym. Ponadto zachęcamy do śledzenia  realizacji projektu na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikujemy m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.


www.powiat-ilawski.pl