Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje o rozpoczynających się 3 sierpnia 2023 r. pracach drogowych związanych z inwestycją pod nazwą: „Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1285N w miejscowości Sobiewola” .