Budynek szpitala w Lubawie wpisany jest do rejestru zabytków decyzją warmińsko-mazurskiego konserwatora zabytków z 2003 r. (Fot. NZOD pw. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie)


Samorząd Powiatu Iławskiego pozyskał dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, która wesprze Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie. Mowa o wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru w budynku szpitala, czyli dostosowaniu obiektu do pożądanych standardów przeciwpożarowych, zachowując materialne dziedzictwo kulturowe tego zabytku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją warmińsko-mazurskiego konserwatora. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo Prowincja Chałmińsko-Poznańska.loga

Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pacjentów przewlekle chorych i pracowników NZOD w Lubawie w obrębie zabytkowego założenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska.

Projekt polega na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru na terenie szpitala Niepublicznego Zakładu Opieki Długoterminowej p.w. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie. Budynek wraz z otoczeniem znajdują się na działce nr 406, obr. 3 w Lubawie, wpisany jest do rejestru zabytków decyzją warmińsko-mazurskiego konserwatora zabytków z dnia 08.09.2003 r., nr rej. A-4258. Zakres prac obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w łączniku, skrzydle wschodnim i skrzydle zachodnim zabytkowego szpitala wraz z pracami budowlanymi odtworzeniowymi po wykonaniu instalacji. NZOD w Lubawie posiada dokumentację techniczną, jest w trakcie uzyskiwania wymaganych pozwoleń.

Natomiast celem zadania jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pacjentom szpitala, ich rodzinom i pracownikom przebywającym w obrębie NZOD w Lubawie. Dostosowanie obiektu do pożądanych standardów przeciwpożarowych decyduje również o zachowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego zabytkowego założenia oraz wzmocnienie jego roli w przestrzeni miasta Lubawa. W skład zespołu wchodzi budynek szpitala, kaplicy, klasztoru oraz ogrodzenie zespołu. NZOD udziela całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych oraz kontynuacji leczenia osób przewlekle chorób oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności są niezdolne do samodzielne funkcjonowania i wymagają całodobowej profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Ze względu na stan zdrowia i wysoki stopień niepełnosprawności podopiecznych koniecznym jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa. System sygnalizacji pożaru umożliwi szybkie wykrycie źródła pożaru, dzięki czemu zagwarantuje sprawne przeprowadzenie ewakuacji szpitala. Stworzy możliwość natychmiastowego wezwania przez dowolną osobę przebywającą w obiekcie straży pożarnej bądź w sytuacji nieodwołania sygnału zagrożenia przekazanie informacji do straży w ciągu max 8 minut. W obydwu przypadkach straż pożarna wzywana jest bezpośrednio do obiektu bez pośrednictwa numeru 112. Kompleksowe działania, w tym kontynuacja podjętych we wcześniejszych latach prac daje trwałe podstawy dla harmonijnego funkcjonowania obiektu we współczesnym otoczeniu, aby zachowując status materialnego świadectwa minionych czasów, pozostał integralną częścią czasów obecnych i przyszłych.

Koszt realizacji projektu:

720.000,00 zł – (przewidywana wartość inwestycji)

705.600,00  zł – (wnioskowane środki) 

 14.400,00 zł  – (wkład własny)

Termin realizacji: od 12 do 24 miesięcy


Powiat Iławski złożył dziesięć wniosków o dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, otrzymał jedną. Tabelka przedstawia wszystkie wnioski złożone przez Powiat Iławski.123


LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJĘ Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW Z WARMII I MAZUR:

warmińsko-mazurskie-1