Fot. Stowarzyszenie Grupa Rajdowa LRACING z Lubawy


Stowarzyszenie Grupa Rajdowa LRACING z Lubawy przygotowuje dla mieszkańców Powiatu Iławskiego niespodziankę motoryzacyjno-edukacyjną, wydarzenie pod nazwą „Jeżdżę bezpiecznie w Powiecie Iławskim”. Odbędzie się ono w sobotę 5 sierpnia 2023 r. w Lubawie. Będzie ono realizowane jako zadanie publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Iławskiego nr 331/1011/23 z dnia 11 lipca 2023 r. Stowarzyszenie Grupa Rajdowa LRACING złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Iławskiego nr 331/1011/23 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie uznania celowości i przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie, na stronie internetowej powiatu https://powiat-ilawski.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

Zadanie publiczne, które będzie realizowane przez Stowarzyszenie będzie polegało na organizacji miasteczka bezpieczeństwa Grupy Rajdowej LRacing dla mieszkańców Powiatu Iławskiego. Zadaniem nadrzędnym ma być podwyższenie świadomości zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów po alkoholu lub innych środków odurzających  oraz propagowanie zasad, ogólnie przyjętych norm w trakcie poruszania się pojazdem, ale i pieszo.

Szczegóły dotyczącego wydarzenia pojawią się już wkrótce na stronie powiatu, a na ten moment informujemy, że w terminie do 19 lipca 2023 r. zainteresowane osoby i podmioty mają możliwość zgłaszania uwag dotyczących oferty. Uwagi można składać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP Starostwa Powiatowego  w Iławie lub na adres e-mail: starostwo@powiat-ilawski.pl


OFERTA W PDF.:

Oferta realizacji zadania publicznego

OFERTA ZAMIESZCZONA W BIP STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE:

https://bip.powiat-ilawski.pl/136/5224/Ogloszenia_2C_komunikaty/