Prezentujemy najnowsze zdjęcia z prac remontowych związanych z inwestycją  pod nazwą „Termomodernizacja i przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”, które trwają od jesieni 2022 r.Fot. Wydział Budownictwa, Architektury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Iławie


Przypomnijmy, w ramach inwestycji zaplanowane zostało wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych. Co będzie wykonane? Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymiana w dużej sali gimnastycznej okien, remont przy łączniku sali gimnastycznej dużej witryny, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz zasilającej, także wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich. Obecnie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, trwają roboty budowlano-instalacyjne.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 5 grudnia 2023 r.

Przypomnijmy, 15 czerwca 2022 r. Powiatowi Iławskiemu udostępniona została wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych , na podstawie której Powiat Iławski ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  21 września 2022 r. zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlane „WITKA” Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 50 H, 10-434 Olsztyn, która opiewała na kwotę 6.832.650,00 zł. 29 września 2022 r., po złożeniu do Banku Gospodarstwa Krajowego stosownych oświadczeń związanych z wyborem Wykonawcy, Powiat Iławski otrzymał promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych gwarantującą dofinansowanie inwestycji w wysokości 5.000.000,00 zł. Na podstawie otrzymanej promesy, 5 października 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót przedmiotowej inwestycji.

 

www.powiat-ilawski.pl