Samorząd Powiatu Iławskiego ma nowego Sekretarza. Stanowisko to objęła Anna Empel, osoba od wielu lat związana z administracją rządową i samorządową, posiadająca doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej na kierowniczym stanowisku.Na stanowisku Sekretarza Powiatu Iławskiego Anna Empel zastąpiła Annę Rabczyńską, która przeszła na emeryturę. Anna Empel jest magistrem administracji, ma także wykształcenie podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu, organizacji i zarządzania oświatą, studia podyplomowe Akademia Liderów Samorządu oraz Studia Pedagogiczne dla Nauczycieli.  Zawodowo związana była z Urzędem Skarbowym w Ostródzie, Starostwem Powiatowym w Ostródzie oraz ze Starostwem Powiatowym w Iławie, gdzie w latach 2005-2009 prowadziła  audyt wewnętrzny urzędu. Przez sześć lat pełniła funkcję Sekretarza Miasta Iława (lata 2009-2015), natomiast ostatnie lata (2015-2023 )  była dyrektorem Zespołu Szkół w Lubawie.

Przypominam sobie aktualnie specyfikę pracy samorządu powiatu – mówi nowa sekretarz Anna Empel. – Są jednak dziedziny, z którymi muszę się na nowo zapoznać. Na ten moment najważniejsze jest bieżące zarządzanie urzędem, czuwanie nad prawnymi aspektami jego działalności, na czym się skupiam.


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)