Laureat konkursu Szymon Szczepański (na zdjęciu pierwszy z prawej strony) Fot. Arch. ZS Lubawa


Uczeń Zespołu Szkół w Lubawie –  Szymon Szczepański z klasy III A, został laureatem IX edycji „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”. W trakcie uroczystej gali, która odbyła się 7 czerwca, w Gdyńskim Centrum Filmowym, ogłoszone zostały wyniki finałowej rozgrywki między szesnastoma zespołami wojewódzkimi z całego kraju. Gratulujemy. Oprócz stypendiów naukowych w postaci nagród finansowych, zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali promesy indeksów, czyli dostęp do kilku renomowanych uczelni w kraju. Szymon  Szczepański zatem jest uczniem klasy trzeciej, ale już może czuć się studentem na wybranych kierunkach studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego  lub uczelni w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.Laureat Szymon Szczepański z kl. III A z Zespołu Szkół w Lubawie z opiekunem – nauczycielem Krzysztofem Wiecierzyckim


7 czerwca podczas uroczystej Gali Finałowej w Gdyńskim Centrum Filmowym przedstawiono zwycięzców IX edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Po wystąpieniach marszałka województwa pomorskiego, prezydenta miasta Gdyni, gościa honorowego Bogdana Lisa oraz szefowej Fundacji Centrum Solidarności głos zabrał przewodniczący jury. Choć stawiano na różnych faworytów, okazało się, że drużyna z Warmii i Mazur zajęła bardzo wysokie trzecie miejsce, ustępując tylko nieznacznie ekipie z województwa lubelskiego i lubuskiego. Wielkie zatem gratulacje dla całej drużyny, która świetnie się zgrała i skutecznie zintegrowała już w trakcie zajęć studyjnych, ale także w przygotowaniach do pełnej realizacji projektu filmowego. Stypendium naukowe oraz wejście w posiadanie promesy indeksu, która uprawnia do studiów na wybranych kierunkach w kilku renomowanych uczelniach w kraju są w pełni zasłużone. Osobne podziękowania za pomoc w realizacji filmu należą się także Marianowi Żuchowskiemu i Marcinowi Sarnowskiemu.

 O konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

IX edycja konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” uczestniczyli uczniowie zainteresowani najnowszą historią Polski. W finale, który odbył się w Gdyni w dniach 5-7 czerwca 2023 r. wzięło udział 48 laureatów wojewódzkiego poziomu konkursu, po troje uczniów z 16 województw, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów podczas drugiego etapu rywalizacji. Zanim doszło do ostatecznych rozstrzygnięć laureaci drugiego etapu konkursu przyjechali w dniach 17-20 kwietnia na wizytę studyjną do Gdańska. Tam uczestniczyli w warsztatach filmowych, dziennikarskich, z autoprezentacji i kreatywności oraz wzięli udział w wieczornej wycieczce po Gdańsku śladami Solidarności. Województwo warmińsko-mazurskie reprezentował zespół pod opieką Krzysztofa Wiecierzyckiego, czyli zgodnie z regulaminem nauczyciela ucznia, który wygrał rywalizację wojewódzką  – Szymona Szczepańskiego z Zespołu Szkół w Lubawie. W składzie drużyny była również Maria Dudaniec z V LO w Olsztynie i Justyna Marecka z Zespołu Szkół nr 2 w Ełku.

Ważnym celem wizyty studyjnej było przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności, które pozwolić im miały jak najlepiej przygotować się do stworzenia finałowych prezentacji. Przez kolejne tygodnie kwietnia i maja uczniowie w swoich zespołach pracowali nad wybranym przez siebie zagadnieniem, które mieli przedstawić w krótkiej, kilkunastominutowej formie filmowej. Przygotowane tak prezentacje miały podlegać publicznej obronie podczas finału w dniach 5-7 czerwca. Finałowe zmagania odbyły się w dwóch etapach w Gdyńskim Centrum Kultury. Najpierw 16 trzyosobowych drużyn rywalizowało ze sobą zdając przed komisją konkursową ustny egzamin, zaś w drugim etapie miała miejsce wspomniana już publiczna obrona prezentacji filmowej. Wynik zwycięskiej drużyny miał stanowić wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej. Trzeba przyznać, że rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, a o ostatecznym wyniku decydowały często nieznaczne różnice. Po rywalizacji konkursowej uczniowie z opiekunami wzięli udział w wieczornym spektaklu „Kursk” na statku Dar Pomorza. Miłym akcentem było dedykowanie młodzieży z całej Polski jubileuszowego 60. już przedstawienia granego przez aktorów z Teatru Miejskiego w Gdyni.

Krzysztof Wiecierzycki


FOTORELACJA: