Celem Centrum Organizacji Pozarządowych jest identyfikacja potrzeb i wyzwań stojących przed organizacjami pozarządowymi w naszym regionie, a także dostarczanie im wsparcia oraz szkoleń, które będą odpowiadać na te potrzeby. W tym kontekście, zapraszamy osoby działające w organizacjach pozarządowych do wypełnienia ankiety, która pozwoli nam lepiej poznać ich potrzeby i oczekiwania. Ankieta ma na celu dokładne zdiagnozowanie obszarów, w których organizacje potrzebują wsparcia, włączając w to szkolenia, mentoring, doradztwo, a także dostęp do narzędzi i zasobów. Opinie są dla nas niezwykle cenne, ponieważ jako COP chcemy zapewnić programy i inicjatywy, które będą dostosowane do ich potrzeb, aby jak najlepiej wesprzeć działalność NGO z terenu powiatu iławskiego.


Link do ankiety znajduje się poniżej:
https://badanie.pollster.pl/o/h1u4m4/key:stp/source:stp

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety i podzielenie się z nami swoimi obserwacjami i sugestiami. Wszystkie odpowiedzi zostaną potraktowane jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie w celach analizy i planowania naszych działań. Za pomoc w realizacji badania dziękujemy Instytutowi Badań Pollster.


Zapraszamy także do dołączenia do grupy na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/ngo.ilawa


Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i udział w tym procesie. Razem możemy tworzyć jeszcze lepsze warunki dla rozwoju sektora pozarządowego i osiągać większe sukcesy w realizacji naszych misji.
Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Andersa 12, lok. 3
14-200 Iława
Koordynator: Rafał Rybnik (rafal.rybnik@cadmus.pl, +48 506 543 290)

Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie prowadzone jest w 2023 roku przez Fundację Cadmus w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.


www.powiat-ilawski.pl