W poniedziałek 5 czerwca 2023 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Iławskiego. Początek godz. 14:00.Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków korzystania z tych przystanków.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2035.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

    www.powiat-ilawski.pl