Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania (Fot. M.Rogatty – www.powiat-ilawski.pl)

W środę 10 maja 2023 r. w Domu dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano sponsorom za zaprojektowanie oraz wykonanie mebli kuchennych w tej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Fundatorem jest firma Szynaka – Meble Sp. z.o.o.Firmę Szynaka – Meble reprezentował Dariusz Miśtal, Prezes MMSzynaka-Living” Sp. z o.o. w Iławie oraz Justyna Zielińska, pracownik Działu Marketingu Szynaka – Meble Sp. z.o.o. Przyjęli oni w imieniu właścicieli firmy, Aliny i Jana Szynaka podziękowania od Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego oraz od dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które prowadzi Dom dla Dzieci z Powiatu Iławskiego w Kisielicach.

Na tym jednak podziękowania się nie zakończyły, gdyż osób zaangażowanych w odnowienie placówki opiekuńczo-wychowawczej było więcej. Podziękowania skierowano także do dyrekcji Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Elżbiety Gościńskiej, którą reprezentował Janusz Kreński, nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego, za pomoc, wsparcie merytoryczne i techniczne w przeprowadzonym odnowieniu wnętrza budynku. Podziękowano także  uczniom i ich opiekunowi, którzy w ramach praktyk zawodowych odświeżyli ściany Domu w Kisielicach, pomalowali wszystkie pomieszczenia. Osobne podziękowania skierowano do Mariana Wilkowskiego kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Iławie oraz pracowników WTZ za wszelką pomoc udzielaną w czasie prowadzonych prac. Starosta przypomniał także, że powstaje właśnie nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza w Powiecie Iławskim, w Suszu. Będzie ona gotowa jesienią tego roku.

– Jesteśmy ogromnie wdzięczni za bezinteresowną pomoc! Dziękujemy Panu Janowi Szynaka, Pani Alinie Szynaka , Zarządowi Firmy Szynaka – Meble oraz pracownikom firmy za wykonanie nowych funkcjonalnych  mebli kuchennych – mówiła Joanna Mazurkiewicz, zastępca dyrektora PCPR Iława. Dom dla Dzieci Powiatu Iławskiego w Kisielicach funkcjonuje od 2018 r. Przez ten czas mieszkało tutaj 33 dzieci. Zatem eksploatacja pomieszczeń oraz ich wyposażenia jest bardzo intensywna, a sprzęty i cały Dom wymaga stałych napraw i odświeżania. Działania na tak dużą skalę wykonywaliśmy po raz pierwszy od powstania placówki i jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni, że obok nas są osoby, firmy i instytucje, które są gotowe do niesienia bezinteresownej pomocy. Dziękujemy z całego serca.

Przypomnijmy, Firma Szynaka – Meble sp. z.o.o. jest spółką rodzinną, największym pracodawcą w powiecie iławskim i w czołówce województwa warmińsko-mazurskiego. Produkuje meble, które są eksportowane niemal w każdy zakątek świata, do ponad 60 krajów. Niedawno obchodziła 65-lecie istnienie.


28

756

Fot. M. Rogatty (www.powiat-ilawski.pl)