Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie zachęca Klientów, którzy chcą zarejestrować pojazd, odebrać dowód rejestracyjny lub dokonać zgłoszenia dotyczącego pojazdów, do korzystania z elektronicznej rejestracji wizyty. Na stronie internetowej https://bezkolejki.eu/spilawa rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem do 30 dni. Umożliwia ono wcześniejsze zaplanowanie wizyty w Wydziale Komunikacji i znaczące skrócenie czasu oczekiwania w kolejce. Przy korzystaniu z tego sposobu umawiania wizyty osoby umówione wywoływane są o wybranej podczas umawiania godzinie – z pominięciem zwykłej kolejki.Przypominamy, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie w Iławie czynny jest  w godzinach pracy urzędu tj.:

– poniedziałek – wtorek w godzinach 7:15- 15:15;

– środa w godzinach 7:15-17:00;

– czwartek-piątek w godzinach 7:15-15:15.

Natomiast przyjmowanie wniosków do realizacji w zakresie rejestracji pojazdów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • PONIEDZIAŁEK – WTOREK od  7:30 do 14:30
  • ŚRODA od 7:30 do 16:30
  • CZWARTEK – PIĄTEK od 7:30 do 14:30

Warunkiem złożenia wniosku jest wcześniejsze pobranie biletu z biletomatu znajdującego się na korytarzu Wydziału Komunikacji.

Biletomat dostosowuje ilość wydawanych biletów do aktualnego stanu obsługi interesantów.

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy czasowo kolejka jest zablokowana przez urządzenie, co objawia się nieaktywnym „kafelkiem” wyboru z grupy A i B.

Po wywołaniu przez okienko obsługi określonej liczby oczekujących klientów biletomat uaktywnia „kafelki” i wznawia możliwość poboru biletu.

Bilety z grupy A (rejestracja/wyrejestrowanie) można pobierać do godziny 14.30.

W środy po godzinie 14.30 należy oczekiwać w kolejce bez biletu z biletomatu.

Informujemy także, że w zakresie rejestracji pojazdów (również odbiór stałego dowodu rejestracyjnego lub dokonanie jakiegokolwiek zgłoszenia dot. pojazdów) wskazane jest korzystanie z elektronicznej rezerwacji wizyty.

Na stronie internetowej https://bezkolejki.eu/spilawa rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem do 30 dni. Umożliwia ono wcześniejsze zaplanowanie wizyty w Wydziale Komunikacji i znaczące skrócenie czasu oczekiwania w kolejce. Przy korzystaniu z tego sposobu umawiania wizyty osoby umówione wywoływane są co do zasady o wybranej podczas umawiania godzinie – z pominięciem zwykłej kolejki.

Należy tylko zgłosić się do urzędu nie później niż 10 minut przed umówionym terminem wizyty i pobrać bilet z kolejkomatu – „kafelek” U.

W celu zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu również zachęca się do korzystania z formy elektronicznej. Na stronie rządowej https://obywatel.gov.pl/ można zgłosić zbycie pojazdu (sprzedaż, darowizna itp.) opatrując zawiadomienie podpisem elektronicznym e-PUAP.

Ponadto informujemy, że procedury dotyczące załatwianych spraw w Wydziale Komunikacji opisane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat-ilawski.pl/procedury/114/wydzial/6/

UWAGA!

Inne sprawy realizowane w Wydziale Komunikacji, tj. wydawanie prawa jazdy, zezwolenia, zatwierdzenia czasowej i stałej organizacji ruchu, transport etc. są realizowane z pominięciem biletomatu.