Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji dla każdego, dla każdego w przedziale wiekowym  1855 lat,  z polskim obywatelstwem, kto wcześniej nie składał przysięgi wojskowej oraz kto nie dostał na kwalifikacji wojskowej kat. BD. Osoby te powinny mieć kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A.Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter – szkolenia są bezpłatne – a dodatkowo ochotnicy mogą otrzymać wynagrodzenie, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe, będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy – 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Aby zapisać się  <<KLIKNIJ TUTAJ>>  lub wejdź na  www.trenujjakzolnierz.wp.mil.pl zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.
Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).


Jeśli masz pytania dotyczące projektu zapoznaj się z FAQ, do pobrania poniżej:

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/u/10/c9/10c9fa0f-15f2-44f1-b001-d74f5aa71145/faq_trenuj_jak_zolnierz.pdf


Harmonogram projektu „Trenuj jak żołnierz”:

 1.  Etap organizacyjny (2 dniowy w ramach 1 etapu sobota – niedziela). Realizacja w 2 terminach:
  •    6-7 maja
  –    10BKPanc Świętoszów,
  –    34BKPanc Żagań,
  –    20BZ/2 bz Morąg,
  –    1BPanc Wesoła,
  –    15BWD Sieradz,
  –    18pr Białystok,
  –    CSSP Koszalin,
  –    19BZ/bdow Lublin,
  –    18DZ/18bdow Siedlce,
  –    25BKPow /7bkpow Tomaszów,
  –    21BSP/16bsap Nisko,
  –    9BWD/5bdow Kraków,
  –    CSWLąd Poznań,
  –    14ppanc Suwałki (szkolenie w m. Bemowo Piskie).•    13-14 maja
  –    12BZ Szczecin,
  –    1bz Lębork,
  –    CSiL Dęblin,
  –    21BSP/14das Jarosław,
  –    1psap Brzeg,
  –    10Blog Opole,
  –    4pplot Leszno,
  –    CSWIiCh Wrocław,
  –    -17BZ Międzyrzecz,
  –    CS MW Ustka,
  –    CSLog Grudziądz,
  –    9BKPanc Braniewo,•    27-28 maja
  –    CSAiU Toruń,•    09-10 czerwca
  –    6BPD/6bpd  Gliwice,
  –    6BPD/18bpd  Bielsko Biała,
  –    6BPD/16bpd Kraków.•    Turnus rezerwowy – 27-28 maja (2 dniowy w ramach 1 etapu, sobota – niedziela) – dla jednostek wojskowych, w których nie osiągnięto limitu 50 chętnych.2.    Etap szkoleniowy (14 dniowy w ramach 2 etapu sobota – sobota). Realizacja w 2 terminach:
  •    16-29 lipca
  –    10.BKPanc Świętoszów,
  –    34BKPanc Żagań,
  –    12BZ Szczecin,
  –    1bz Lębork,
  –    CSAiU Toruń,
  –    20BZ /2 bz Morąg,
  –    18pr Białystok,
  –    CSiL Dęblin,
  –    1BPanc Wesoła,
  –    15BWD Sieradz,
  –    21BSP/14das Jarosław,
  –    6BPD /18bpd  Bielsko Biała,
  –    1psap Brzeg,
  –    6BPD/16bpd Kraków,
  –    4pplot / Leszno,•    6-19 sierpnia
  –    CSWIiCh Wrocław,
  –    17BZ Międzyrzecz,
  –    CSSP Koszalin,
  –    CS MW Ustka,
  –    CSLog Grudziądz,
  –    9BKPanc Braniewo,
  –    14ppanc Suwałki (szkolenie w m. Bemowo Piskie),
  –    19BZ /bdow Lublin,
  –    18DZ /18bdow Siedlce,
  –    25BKPow /7bkpow Tomaszów,
  –    21BSP/16bsap Nisko,
  –    6BPD/6bpd  Gliwice,
  –    10Blog Opole,
  –    9BWD/5bdow Kraków,
  –    CSWLąd Poznań.

 

Źródło: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji