Starosta Powiatu Iławskiego ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Iławie. Kandydatów zgłaszać mogą działające na terenie powiatu iławskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.Ogłoszenie Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 10 maja 2023 r. zostało opublikowane 11 maja br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2786). Termin na zgłaszanie kandydatur upływa 1 czerwca br. Zgłoszenia należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, 14-200 Iława, ul Andersa 2a, w godzinach pracy Starostwa lub przesłać pocztą na ww. adres. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu kandydatury.

Wzór formularza zgłoszenia kandydata dostępny jest w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie  (I piętro pok. 112), ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na stronie powiatu iławskiego www.powiat-ilawski.pl


OGŁOSZENIE W PDF:

Ogłoszenie Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 10 maja 2023 r

ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA – FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia