Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Od nowego roku szkolnego sporo nowości, m.in. liceum (oddział sportowy – piłka nożna), ale także nowe, idące z duchem czasu, kierunki w technikum.Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w Rankingu Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY. Młodzież naszej szkoły rokrocznie bierze udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Konkurs Wiedzy o Podatkach, Poznaj swoje prawa w pracy, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej, Ogólnopolski Konkurs „Solidarność”, Turniej Budowlany „Złota Kielnia”, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada o Prawach i Wolnościach Obywatelskich, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości i wielu innych. Laureaci otrzymują indeksy na wymarzone kierunki studiów związane z budownictwem, prawem i ekonomią.

Nasi uczniowie osiągają również wysokie wyniki w sporcie np.: Turniejach piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki chłopców oraz dziewcząt, Turniejach tenisa stołowego, Iławskim Półmaratonie czy też Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Młodzież iławskiej „Budowlanki” za swoje liczne osiągnięcia zarówno naukowe jak i sportowe otrzymuje stypendia Starosty Iławskiego dla uzdolnionych uczniów, natomiast za najwyższą średnią ocen Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W naszej szkole na uczniów czekają: bardzo dobra baza dydaktyczna, estetyczne gabinety przedmiotowe, klasy przystosowane do przedmiotów szkolnych, biblioteka, czytelnia oraz świetlica, dwie sale gimnastyczne oraz siłownia, z której uczniowie korzystają zarówno w trakcie lekcji wychowania fizycznego jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Do dyspozycji uczniów są dwie nowoczesne pracownie grafiki komputerowej oraz modelowania i projektowania odzieży. Internat Zespołu Szkół dysponuje czteroosobowymi pokojami (170 miejsc). Wychowankowie naszego internatu korzystają ze świetlicy wyposażonej w nowoczesny sprzęt audiowizualny (kino domowe), dwóch siłowni dla dziewcząt i chłopców, kuchni z pełnym wyposażeniem oraz sali komputerowej z Internetem.

Przy „Budowlance” działa również Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Kowalewskiego. Orkiestra występuje na wielu polskich scenach. Jej repertuar składa się z muzyki klasycznej, filmowej a także bardzo dobrze znanych piosenek popowych i musicalowych. Orkiestra jest otwarta na nowych adeptów sztuki muzycznej, którzy będą mogli wykazać się swoim talentem.

 

Rekrutacja


Oferta edukacyjna Zespołu Szkół obejmuje kierunki techniczne od lat cieszące się zainteresowaniem uczniów i ich rodziców:

  technik budownictwa – uczniowie tego kierunku rokrocznie zajmują wysokie miejsca  w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i otrzymują indeksy na wyższe uczelnie; absolwenci potrafią obsługiwać m.in. program AutoCad oraz NORMA; są przygotowani do pracy w biurach projektowych

–  technik ekonomista – uczniowie poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, spraw kadrowo-płacowych, rachunkowości oraz wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy i otrzymują propozycje późniejszej współpracy/zatrudnienia

–  technik informatyk – z pewnością żaden zakład pracy w dzisiejszych czasach nie obędzie się bez specjalistów w branży informatycznej, zwłaszcza jeśli posiadają oni tak wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programów: Photoshop, Gimp, Flash, AutoCad, Linux, Office, Novell, Windows oraz projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych.

Ponadto – wychodząc naprzeciw nieuniknionemu i niezwykle szybkiemu postępowi  w zakresie nowych rozwiązań i technologii informatycznych – proponujemy kierunek technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

Po zapoznaniu się z ofertami i zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz zainteresowaniami i sugestiami uczniów, postanowiliśmy uwzględnić w naszej ofercie kierunek: technik przemysłu mody. Specjaliści w dziedzinie przemysłu mody posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: tradycyjnego i komputerowego projektowania ubiorów, modelowania odzieży, wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz podejmowania działalności zawodowej z elementami języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub włoskiego) z perspektywą pracy w następujących zawodach: projektant mody, fotograf i dziennikarz mody, organizator pokazów mody itp.

Oferta edukacyjna naszej szkoły, oprócz kierunków technicznych, obejmuje również kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Absolwenci tego kierunków są przygotowani do stosowania nowoczesnych technologii oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych  w procesach technologicznych.

Zważywszy na rosnące wymagania pracodawców zapewniamy, że jesteśmy w stanie przygotować naszych uczniów pod względem merytorycznym, praktycznym oraz językowym w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego do ich przyszłej kariery zawodowej.


NOWE KIERUNKI!!!

LICEUM Oddział sportowy – piłka nożna

„Stawiamy na ścisłą współpracę na linii: ZAWODNIK – SZKOŁA – RODZIC – KLUB.”

Zajęcia oparte będą na aktualnych wytycznych Wydziału Szkolenia PZPN.

Współpracujemy z czołowymi klubami naszego regionu.

Kierujemy naszych zawodników na testy do klubów zawodowych.

Uczeń może trenować w swoim klubie lub akademii piłkarskiej.


TECHNIKUM – Technik programista

Kwalifikacje w obrębie zawodu:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Uczeń tego kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

–   tworzenia algorytmów, administrowania stronami internetowymi  i systemami zarządzania treścią

–    programowania aplikacji internetowych

–   administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych

–      projektowania, programowania i testowania aplikacji webowych, desktopowych oraz mobilnych.

Ponadto nauczy się biegle obsługiwać programy i języki programowania: C++, C#, PHP, HTML, CSS (wykorzystywane do tworzenia stron internetowych), MySQL (przydatny do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), Java, Javascript, Phyton.

 

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom kontynuację nauki na wyższych uczelniach politechnicznych lub uniwersytetach oraz pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.


TECHNIKUM – Technik fotografii i multimediów

Kwalifikacje w obrębie zawodu:

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Uczeń tego kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

–         technik fotograficznych, kompozycji oraz cyfrowej obróbki obrazu

–         obsługi pracowni multimedialnej

–         estetyki w fotografii i teorii obrazu

–       prowadzenia pracowni urządzeń fotograficznych

–        cyfrowych technologii multimedialnych

–       montażu filmów.

Ponadto nauczy się biegle obsługiwać programy: Photoshop, CameraRAW, Lightroom, Premiere.

Jeśli uważasz, że fotografia to nie tylko ”cykanie losowych fotek”, ale też forma sztuki i wyrażania siebie, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie!


Bogaty wachlarz umiejętności pozwoli absolwentom tych kierunków znaleźć dobrze płatną pracę tuż po ukończeniu szkoły!


SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W TURNIEJU

„ZŁOTA KIELNIA”

 Młodzież Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku osiągnęła kolejny sukces, czego potwierdzeniem są wyniki w Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia”. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do turnieju zakwalifikowało się sześciu uczniów z klasy III wm Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Iławie: Brzozowski Patryk, Cichocki Jakub, Dzido Michał, Głodowska Aleksandra, Karczewski Maciej, Malinowski Kacper w następujących konkurencjach: montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych oraz roboty malarsko-tapeciarskie.

4 stycznia 2023 roku odbyły się okręgowe eliminacje LI Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w Toruniu. Po sprawdzeniu testów i zadań praktycznych komisja wyłoniła laureatów, którzy zakwalifikowali się do Finału Centralnego LI Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w ramach Targów Budownictwa „BUDMA 2023”.

Dzięki udziałowi w turnieju uczniowie: Dzido Michał oraz Malinowski Kacper uzyskali tytuł finalisty oraz 100% wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego i tym samym zostają z niego zwolnieni.

Wybór szkoły branżowej I stopnia nie powinien być dla młodzieży kończącej szkołę podstawową powodem do kompleksów. Zapewnia ona przecież dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i nie zamyka drogi  do matury. Uczniowie regularnie, począwszy od klasy pierwszej, uczęszczają na zajęcia praktyczne do Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie zdobywają i rozwijają umiejętności w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Osoby kończące taką szkołę to przyszli profesjonaliści poszukiwani  i cenieni na rynku pracy. Dlatego:

WARTO UCZYĆ SIĘ W SZKOLE BRANŻOWEJ!


1234578