Zwycięski team z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie z opiekunem Anetą Urbańską oraz Renatą Motylińską, dyrektorem wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie, Agnieszką Zabłotną (pracownikiem urzędu), komendantem Komendy Powiatowej Policji w Iławie, młodszym inspektorem Waldemarem Pankowskim, sędzią głównym turnieju, nadkomisarzem Arkadiuszem Majewskim (naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KPP Iława)
Turniej otworzył Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, który skierował kilka słów do młodzieży m.in. na temat bezpieczeństwa jazdy, która jak zauważył daje wiele satysfakcji, ale niesie z sobą także sporo zagrożeń. Według Starosty, udział w taki turnieju z pewnością podnosi poziom wiedzy w tej dziedzinie i uświadamia te zagrożenia. A fakt, że turniej odbywa się w powiecie iławskim już 23 raz i nie brakuje uczestników, świadczy tylko o tym, że temat motoryzacji i bezpieczeństwa jest wciąż interesujący dla młodzieży.

Konkurencje XXIII Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego:

  1. konkurencje teoretyczne –  testy: wiedzy, skrzyżowań, 
  2. konkurencja praktyczna – przygotowanie pojazdu do jazdy,
  3. konkurencja praktyczna – jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „talerzem Stewarta”,
  4. konkurencja praktyczna – sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Wyniki Turnieju:

I miejsce – drużyna Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

II miejsce – drużyna Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

III miejsce – drużyna Zespołu Szkół w Lubawie

Zwycięska drużyna będzie reprezentowała powiat iławski w finale wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2023, który odbędzie się 30 maja 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Elblągu. W Turnieju brały udział także drużyny z Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy!

Nagrody w XXIII Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny ufundował  Samorząd Powiatu Iławskiego (wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji), który był organizatorem turnieju, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Iławie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Upominki przygotowali również uczniowie szkoły (Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1). Podziękowania kierujemy do dyrekcji ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie –  Elżbiety Gościńskiej, za ogromne wsparcie organizacyjne.


FOTORELACJA Z XXIII POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO:

 


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)