Zarząd Powiatu Iławskiego informuje, że Powiat Iławski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie. Oferty należy składać w terminie do 15 maja 2023 r. do godziny 15.00 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Iławie). SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH.


ZAŁĄCZNIKI PDF:

Ogłoszenie o konkursie

Uchwała Zarządu o ogł. konkursu dyr.

Klauzula informacyjna konkurs na dyrektora