Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego –  6.000,00 zł (PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZA KIEROWNICĄ), z zakresu ratownictwa i ochrony ludności –  18.000,00 zł  (ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU NA JEZIORZE JEZIORAK). Termin na złożenie oferty w generatorze wniosków „WITKAC” upływa 29.03.2023 r. Wersję papierową oferty wydrukowaną z generatora „WITKAC” odręcznie podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14 – 200 Iława (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty) lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, w godzinach pracy Starostwa w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2023 r. [SZCZEGÓŁY W LINKACH]Uchwała Zarządu

załącznik do uchwały

klauzula informacyjna