Szymon Czuczko i Kacper Przemysław Grzywacz z nauczycielem prowadzącym Anetą Urbańską, podczas ubiegłorocznej uroczystej gali, gdzie odbierali laury za zajecie I miejsca w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim. Życzymy powtórzenia sukcesu również w tym roku !


We wtorek  7 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie został przeprowadzony II etap (międzyszkolny) Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym. Do rywalizacji w tym etapie zostali zgłoszeni  zwycięzcy I etapu na szczeblu poszczególnych szkół ponadpodstawowych Powiatu Iławskiego.Zwyciężyła ponownie (drugi raz z rzędu)  ekipa z Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, która reprezentować będzie Powiat Iławski na szczeblu wojewódzkim.W olimpiadzie wzięły udział dwuosobowe zespoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie, Zespołu Szkół  im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, Zespołu Szkół  w Lubawie i Zespołu Szkół w Suszu. Wszyscy uczestnicy olimpiady indywidualnie odpowiadali pisemnie na test składający się z 50 pytań z zakresu obowiązującego programu nauczania przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” dla szkół ponadpodstawowych. Po rozwiązaniu testu przystąpiono do etapu teoretyczno-praktycznego, ale tu działano już zespołowo.

Zespół sędziowski  wysoko ocenił umiejętności wszystkich uczestników Olimpiady i następnie ogłosił wyniki:

 I miejsce  Zespół Szkół  im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, zespół w składzie:

* Szymon Czuczko

 * Kacper Grzywacz


II miejsce ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, zespół w składzie:

      * Jakub Borowski

      * Aleksander Wesołowski


III miejsce ZS w Lubawie w składzie:

      * Wanesa Szydłowska

      * Hubert Wiśniewski


 Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski podziękował wszystkim uczestnikom za udział w olimpiadzie, pogratulował zwycięzcom i wręczył dyplomy wraz z upominkami za zajęcie trzech pierwszych miejsc. Warto podkreślić, że zwycięski zespół w składzie Szymon Czuczko i Kacper Grzywacz z Zespołu Szkół  im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, powtórzył zwycięstwo z poprzedniego roku. W ubiegłym roku  po wygraniu na szczeblu Powiatu Iławskiego  z powodzeniem reprezentowali nasz powiat na szczeblu wojewódzkim. Pokonali tam wszystkich włącznie z zespołami z klas mundurowych  i zajęli tam I miejsce. Oby i w tym roku historia się powtórzyła. Powodzenia!

Organizacją olimpiady na szczeblu miedzy szkolnym zajmował się Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Iławie (Maria Jaworska, dyrektor tego wydziału oraz Franciszek Jerzy Małek, zajmujący się w wydziale sprawami obrony cywilnej i zarządzaniem kryzysowym).

www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)


  Uczestnicy olimpiady międzyszkolnej z nauczycielami w towarzystwie  Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego oraz organizatorów