Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje o utrudnieniach w ruchu na drodze powiatowej nr 1329N, na trasie Boreczno – Iława. Przewidywany czas trwania utrudnień do końca września 2023 r. W związku z trwającymi od lipca 2022 r. robotami drogowymi na przedmiotowym odcinku prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń kierujących ruchem. Zachowując względy bezpieczeństwa prosimy, aby uczestnicy ruchu tranzytowego na czas rozbudowy inwestycji korzystali z wyznaczonych objazdów. Przewidywany czas trwania utrudnień do końca września 2023 r.

Mapa Urowo