Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia dla Pani Grażyny Taborek z powodu śmierci Taty, kieruje Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski, w imieniu całego Zarządu Powiatu Iławskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski, w imieniu Rady.


kondolencje