Od 17 maja do 16 czerwca 2023 r.  (z wyłączeniem 8 i 9 czerwca)  w Powiecie Iławskim odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa. Wojewoda wydał w tej sprawie stosowne obwieszczenie. Powiatowa Komisja Lekarska w Iławie znajdować się będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie przy ul. Andersa 2 A. Przyjmować będzie ona osoby wezwane oraz ochotników z terenu całego powiatu iławskiego (Gmina Iława, Miasto Iława, Miasto Lubawa, Gmina Lubawa, Miasto i Gmina Kisielice, Miasto i Gmina Zalewo oraz  Miasto i Gmina Susz).Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się m.in.  mężczyzn urodzonych w 2004 r.; mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Wzywane są także  kobiety urodzone w latach 1999–2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Na komisje wojskową mogą także stawić się osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Szczegóły znajdują się w Obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w poniższym linku:

OBWIESZCZENIE 2023_Podpisane elektronicznie