W ramach działań aktywizujących oraz promocyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. organizuje cykliczne konkursy pod tytułem „Energia do nauki klucz”, w których mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół objętych patronatem. Uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie, zachęceni i zmotywowani sukcesami z ubiegłego roku, przystąpili do tegorocznej edycji konkursu. Jak się okazało, przygotowane przez uczniów Technikum Elektrycznego prace konkursowe zyskały uznanie jury. Dzięki wygranym do Zespołu Szkół trafi kolejne 50 000 zł na zakup dodatkowego wyposażenia edukacyjnego.Zespół Szkół w Lubawie od wielu lat współpracuje z ENERGA-OPERATOR S.A. w ramach programu partnerskiego. Współpraca ta owocuje między innymi:

  • uzyskiwaniem przez szkołę znacznych środków finansowych, dzięki którym szkolne laboratoria zostają wyposażone w nowoczesny sprzęt wykorzystywany do kształcenia w zawodzie elektryk i technik elektryk,
  • uzyskiwaniem przez najzdolniejszych uczniów stypendiów naukowych,
  • możliwością odbywania przez uczniów miesięcznych praktyk zawodowych w oddziałach ENERGA – OPERATOR S.A.,
  • docelowo – umożliwianiem absolwentom szkoły podejmowania pracy w ENERGA – OPERATOR S.A.

W ramach działań aktywizujących oraz promocyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. organizuje cykliczne konkursy pod tytułem „Energia do nauki klucz”, w których mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół objętych patronatem. Uczniowie Zespołu Szkół, zachęceni i zmotywowani sukcesami z ubiegłego roku, przystąpili do tegorocznej edycji konkursu, który organizowany był w dwóch kategoriach. Pierwsza przewidywała nagranie przez uczniów filmiku prezentującego w ciekawy i inspirujący sposób wykorzystanie w czasie zajęć sprzętu będącego na wyposażeniu laboratorium sfinansowanego przez ENERGA-OPERATOR S.A. Druga to pomysł na wykonanie stanowiska edukacyjnego (pomocy dydaktycznej) przeznaczonego dla uczniów klas 1–3 szkół podstawowych i związanego z działalnością ENERGA-OPERATOR S.A.

Jak się okazało, przygotowane przez uczniów Technikum Elektrycznego prace konkursowe zyskały uznanie jury, co skutkowało zajęciem pierwszych miejsc w obydwu kategoriach konkursowych. Dzięki wygranym do Zespołu Szkół trafi kolejne 50 000 zł na zakup dodatkowego wyposażenia edukacyjnego. Otrzymane środki zostaną zainwestowane w zakup nowoczesnych technologii, takich jak np.: modelowanie 3D, wydruk 3D, sterowniki PLC itp. Bez wątpienia pozwolą one elektrykom z lubawskiego Zespołu Szkół uzyskać profesjonalne i nowoczesne wykształcenie, które przełoży się również na kompetencje i większą atrakcyjność absolwentów na rynku pracy.

Poniżej link do artykułu na stronie ENERGA-OPERATOR S.A. informujący o wynikach konkursu.

https://energa-operator.pl/aktualnosci/789635/konkurs-dla-przyszlych-energetykow-rozstrzygniety


Źródło: ZS Lubawa