Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Lubawie, pod kierunkiem nauczycielek historii: Katarzyny Bartkowskiej i Katarzyny Granackiej, wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię”. Celem akcji  jest upamiętnienie i oddanie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację.W ramach przedsięwzięcia uczniowie podczas lekcji historii omawiali tematykę Powstania Warszawskiego, analizowali źródła historyczne. Następnie każdy przygotował pocztówkę do uczestników tego ważnego dla polskiej historii wydarzenia. Ostatnim krokiem było zrobienie pocztówce zdjęcia i dodanie na stronie internetowej „BohaterON – włącz historię” wpisu upamiętniającego bohaterów tych wydarzeń.

Lekcje dotyczące Powstania Warszawskiego są wspaniała okazją do pielęgnowania i promocji historii XX wieku. Zachęcamy do obejrzenia efektów prac naszych uczniów. „BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Dlaczego BohaterON?

Na stronie internetowej ogólnopolskiej kampanii BOHATERON czytamy:

„Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok. W tym celu umożliwiamy każdej zainteresowanej osobie wysyłkę pocztówki, listu bądź laurki do wybranego Powstańca Warszawskiego. Przez sześć edycji kampanii do uczestników walk o stolicę napisano ponad 1 250 000 kartek! Wszystkie dowody uznania za naszym pośrednictwem trafiły do Powstańców, w wielu przypadkach stając się początkiem pięknego dialogu pokoleń.

By promować postawy patriotyczne i działania związane z propagowaniem wiedzy o historii Polski XX wieku, w 2019 roku ustanowiliśmy Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. W szczególnym roku 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego chcieliśmy zwrócić uwagę społeczeństwa na istotę opowiadania naszej historii przez nas samych – ponieważ inni zrobią to za nas – niekoniecznie utrwalając prawdę.
Ważną część naszej kampanii stanowi edukacja młodzieży szkolnej. Pokazujemy, że historia nie musi być nudna – jej treści można przekazać w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie. Dla uczniów organizujemy warsztaty wykorzystujące elementy edukacji pozaformalnej i spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego, a dla nauczycieli – wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – realizujemy seminaria, podczas których dzielimy się swoim doświadczeniem i receptą na niestandardową lekcję historii. Pedagodzy otrzymują od nas również gotowe konspekty zajęć do przeprowadzenia w szkole.”


KARTKI POCZTOWE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBAWIE:

 

dyplom


Źródło: Zespół Szkół w Lubawie