Rusza kolejna edycja konkursu pn. „Nasz Zabytek”, prowadzonego przez Fundację Most the Most – organizację non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jeden zabytek z Warmii i Mazur ma szansę dostać 1 mln zł na  przywrócenie świetności. W konkursie oceniane będą zabytki będące własnością publiczną – należące do jednostek  samorządu terytorialnego lub do Skarbu Państwa. Nabór zgłoszeń rusza 6 lutego 2023 r. i potrwa cztery tygodnie do 5 marca 2023 r.



W tegorocznej edycji konkursu wezmą udział mieszkańcy pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego i podlaskiego. Uczestnicy do konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Oceniane będą zabytki będące własnością publiczną – należące do jednostek  samorządu terytorialnego lub do Skarbu Państwa. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak, zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym, ogłaszany sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo konkurs objął wszystkie województwa każdego roku.

Nabór zgłoszeń rusza 6 lutego 2023 r. i potrwa cztery tygodnie do 5 marca 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem, w którym są wszystkie potrzebne szczegóły konkursu:

informator_nasz zabytek_Warmia_2023


KONTAKT Z FUNDACJĄ:

e-mail:  naszzabytek@mostthemost.pl

tel.: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088.