Starostwo Powiatowe w Iławie informuje, że w dniu 31 marca 2023 roku upływa termin płatności rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości za rok 2023.Wpłat można dokonywać:

  • przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Iławie BNP Paribas Bank Polska SA o nr 65 2030 0045 1110 0000 0166 8790;
  • gotówkowo w oddziale banku BNP Paribas Bank Polska SA w Iławie przy ulicy
    Jana III Sobieskiego 12, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Iławie
    o nr 65 2030 0045 1110 0000 0166 8790;
  • bezgotówkowo (kartą płatniczą) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie pokój nr 111 lub 323.

Wszelkich informacji dotyczących powyższych opłat, udzielają pracownicy Starostwa Powiatowego w Iławie pod nr telefonów (89) 649-07-21 i  (89) 649-07-59.