Jak co roku, nie licząc przerwy spowodowanej pandemią, w Starostwie Powiatowym w Iławie, na zaproszenie władz Samorządu Powiatu Iławskiego, przybyli na spotkanie noworoczne kombatanci z Powiatu Iławskiego. Gospodarz spotkania Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański serdecznie wszystkich powitał i złożył życzenia noworoczne. Przedstawiciele środowisk kombatanckich zwrócili uwagę na ogromną  troskę, jaką od lat obdarzani są przez powiatowe władze samorządowe, za co dziękowali. Spotkanie umilił występ zespołu „Integracja”, na którego czele stoi Lena Pawłowska, nie zabrakło także słodkości, także tych związanych z Tłustym Czwartkiem.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich z  Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień  i Obozów Koncentracyjnych oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele z Prezesem Koła w Iławie, z prezesem Julianem Blankiem, ze Związku Inwalidów Wojennych RP na czele z prezesem Oddziału w Iławie Eugeniuszem Dębińskim. Obecni byli także członkowie Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” Oddziału Terenowego w Iławie, reprezentowane przez Danutę Jankowską z Zarządu stowarzyszenia.

Ze strony samorządu obecna była Bernadeta Hordejuk – Przewodniczącą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marek Polański – Wicestarosta Powiatu Iławskiego, Marek Borkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego,  Maciej Rygielski – Członka Zarządu Powiatu Iławskiego. Samorządy lokalne reprezentowali: Michał Młotek – Przewodniczący Rady Miasta Iławy, Anna Rabczyńska – Sekretarz Powiatu Iławskiego oraz  Krzysztof Bądkowski – Sekretarz Gminy Iława.


FOTORELACJA ZE SPOTKANIA NOWOROCZNEGO ZE ŚRODOWISKAMI KOMBATANCKIMI:

www.powiat-ilawski.pl (Fot. Magdalena Rogatty)