Informacja Zarządu Powiatu Iławskiego o wynikach konsultacji dotyczących projektu UCHWAŁY RADY POWIATU IŁAWSKIEGO w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu iławskiego.

Informacja o wynikach konsultacji