Przypominamy, że Sesje Rady Powiatu Iławskiego są transmitowane na żywo. Należy wejść na stronę BIP Powiatu Iławskiego (Biuletyn Informacji Publicznej). Linki znajdują się w poniższym tekście

W czwartek 26 stycznia 2023 r., o godz. 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. informację Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie dot. zbycia aktywów trwałych za rok 2022,
  2. przyjęcie sprawozdania Starosty Powiatu Iławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok,
  3. podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2023-2024 Razem Bezpieczniej w powiecie iławskim”,
  5. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej,
  6. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Susz realizacji zadania – utrzymanie dróg powiatowych w gminie Susz,
  7. podjęcie uchwały w sprawie Cennika usług Portu Śródlądowego w Iławie,
  8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok.

Transmisje na żywo z Sesji Rady Powiatu Iławskiego dostępne są w dniu obrad pod linkiem:

https://bip.powiat-ilawski.pl/10030/Transmisja_obrad/

Archiwalne nagrania z sesji pod linkiem:

https://bip.powiat-ilawski.pl/10031/Archiwum_nagran/