Informujemy o zmianach w dyżurach aptek ogólnodostępnych.W  dniu 17.01.2023 (wtorek)  dyżur będzie pełnić DOZ Apteka w Galerii JEZIORAK zamiast Apteki SPOŁECZNEJ,

W  dniu 20.01.2023  (piątek) dyżur będzie pełnić Apteka SPOŁECZNA zamiast DOZ Apteki w Galerii JEZIORAK.