Dyrektor Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie Jacek Zachariasz (z prawej strony) oraz Adam Żmudziński, prezes zarządu Onkologicznej Pracowni Molekularnej Sp. z o.o. (wykonawca badań). Fot. Archiwum szpitala


Z satysfakcją informujemy, iż wyniku zawartej umowy z Onkologiczną Pracownią Molekularną Sp. z o.o. w Olsztynie, Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie, rozszerzył ofertę świadczeń o kompleksową diagnostykę genetyczną chorób nowotworowych. Badania są w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Badania te pozwolą zweryfikować informację genetyczną i odpowiedzieć na pytanie, czy w naszym organizmie występują zmiany – predyspozycje, które mogłyby przyczynić się do rozwoju choroby nowotworowej. Wprowadzane testy genetyczne skierowane są głównie do osób, które zagrożone są ryzykiem rozwoju  tzw. nowotworów dziedzicznych (raka jajnika, piersi, jelita grubego itp.). Chodzi o pacjentów, w rodzinie u których te choroby wcześniej występowały. Dodatkową grupą predystynowaną do badań są kobiety planujące lub przyjmujące antykoncepcję hormonalną. Testy dają możliwość wychwycenia zmian, takich jak mutacje w genach, które mogą przyczynić się do zwiększonego ryzyka zachorowania na raka.

Oferowane badania genetyczne należą do najskuteczniejszych procedur diagnostycznych. Ich zaletą jest jest niezwykła czułość, która pozwala na wczesne wykrycie czynników chorobotwórczych – badania genetyczne umożliwiają wykrycie mutacji zanim choroba rozwinie się i zaatakuje organizm.

Skierowania na badania genetyczne będą wydawane w Poradniach Specjalistycznych szpitala:

ginekologiczno-położniczej (rejestracja tel. 86 644 97 91)

– chirurgii ogólnej (rejestracja tel. 89 644 97 81)

– gruźlicy i chorób płuc (rejestracja tel. 89 644 97 84)

– urologicznej (rejestracja tel. 89 644 97 81).

O zakwalifikowaniu pacjenta na badanie decyduje lekarz specjalista po przeprowadzeniu ankiety badającej dziedziczne obciążenia pacjentów. Badania są w pełni refundowane przez NFZ.

Do poradni specjalistycznych (poza ginekologiczno-położniczą) wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Badanie będzie przeprowadzone na podstawie próbki krwi pobranej w Laboratorium Diagnostycznym szpitala. Na wynik należy poczekać około dwóch tygodni od pobrania krwi. O wyniku badań i dalszym leczeniu pacjenci będą informowani bezpośrednio przez poradnię, która zleciła badania.

Przedmiotem badań będą geny:

BRCA1, BRCA2 – mutacje w tych genach prowadzą do nadmiernego podziału komórek co może prowadzić do rozwoju raka piersi lub raka jajnika.

CHEK2 – mutacje w obrębie genu powodują zwiększenie predyspozycji do zachorowania na szereg chorób nowotworowych: w tym raka piersi, raka jajnika, raka prostaty, raka jelita grubego, raka nerki, raka brodawkowatego tarczycy, rodzinnego raka żołądka.

badania genetyczne


Źródło: Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie