Dzięki nieodpłatnemu przekazaniu przez firmę Usługi Informatyczne Szansa Sp. z o.o. 10 licencji programu ZWCAD 2023 EDU w Zespole Szkół w Lubawie prowadzone są zajęcia obsługi tego programu. Program wykorzystany jest do nauki tworzenia dokumentacji technicznej w zawodzie technik elektryk.W takcie zajęć praktycznych uczniowie zapoznają się z pracą inżynierów elektryków tworząc rysunki techniczne, poznają podstawowe funkcje oraz możliwości programu ZWCAD 2023 EDU, uczą się wymiarować detale przyrządami takimi jak suwmiarka czy mikrometr oraz projektować je w środowisku 2D. Uczniowie mają również możliwość zapoznania się z dokumentacja projektową projektów budowlanych branży elektrycznej.

Kolejnym etapem zajęć jest tworzenie projektów 3D  w programie DesignSpark Mechanical 5.0, a następnie ich wydruk na drukarkach 3D.

Zdjęcia z  kolejnych etapów projektu nauki projektowania obiektów 2D, 3D oraz ich wydruków przedstawimy wkrótce.

1112222

Źródło: Komisja ds. Promocji Szkoły (Zespół Szkół w Lubawie)