Rodzinie i najbliższym ś.p. Stanisława Siłki wyrazy głębokiego współczucia składają w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Iławskiego – Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego oraz Marek Borkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego.


Kondolencje Stanisław Siłka