Starostwo Powiatowe w Iławie informuje, że dokonano  zakupu kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lubawie.  Został on dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Wartość inwestycji: 15.805,50 zł

Wartość dofinansowania: 10.146,34 zł


Fundusz Rządowy