Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje, iż od środy 7 grudnia do piątku 16 grudnia planowane są zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew, przy ul. Andersa w Iławie (na odcinku od ul. Smolki do ul. 1-go Maja), naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie. W związku z tym Zarządca prosi o nieparkowanie pojazdów w obrębie planowanych prace. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych planowane prac zostaną przesunięte na inny termin.