Trzy uczennice z Zespołu Szkół w Lubawie: Magdalena Markowska, Wiktoria Kozłowska, Aleksandra Łukaszewska, otrzymały stypendia Prezesa Rady Ministrów. „Wasze marzenia stają się dla was realnymi celami do realizacji” – mówił Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, który wręczył dyplomy stypendystom.Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wśród grona uhonorowanych osób z Zespołu Szkół w Lubawie znalazły się:

  • Magdalena Markowska – uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego
  • Wiktoria Kozłowska – uczennica klasy czwartej Technikum
  • Aleksandra Łukaszewska – uczennica klasy czwartej Technikum

Wszystkim stypendystom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


 

22222

456


Źródło: Zespół Szkół w Lubawie