Uchwała Rady Powiatu Iławskiego uregulowała ustalenia, co do rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023. TREŚĆ UCHWAŁY I HARMONOGRAM W PONIŻSZYM LINKU ORAZ W MENU GŁÓWNYM STRONY – ZAKŁADKA: NIEZBĘDNIK POWIATOWY.https://powiat-ilawski.pl/wp-content/uploads/2022/12/Apteki-2023-rok-Uchwala-1.pdf


Publikujemy również uchwałę nr XLIII/329/22 Rady Powiatu Iławskiego z 20 grudnia 2022 r., zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego  na rok 2023. Zgodnie z § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a wiec uchwała wchodzi w życie 11 stycznia 2023 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę

Konieczność zmiany Uchwały Nr XLI/315/22 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2023 wynika z faktu poinformowania przez Aptekę „DBAM O ZDROWIE” mieszczącej się przy ul. Wyszyńskiego 33, 14 – 200 Iława, o zmianie godzin otwarcia apteki. Apteka otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:30, w soboty w godzinach 8:00 – 21:30, niedziele handlowe 10:00 – 18:00, natomiast w pozostałe niedziele i święta nieczynna.