W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Lubawie odbyły się obchody 104. rocznicy powrotu Polski na mapę Europy. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem Starosty Powiatu Iławskiego – Bartosza Bielawskiego oraz Lubawskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była Katarzyna Granacka – nauczyciel Zespołu Szkół w Lubawie.Uroczystość zainaugurowała msza odprawiona w kościele pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie w intencji poległych w walce o niepodległość Ojczyzny,  pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla. 

Następnie uczestnicy obchodów wzięli udział w marszu ulicą Kupnera oraz Gdańską do Zespołu Szkół w Lubawie, prowadzonym przez członków Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych ,,KOMPRESJA”. Ważnym elementem pochodu była flaga biało-czerwona, którą uczniowie przenieśli do budynku szkoły.

Przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości, uczniowie przygotowani przez  Mirosława  Gajewskiego odtańczyli poloneza.

Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna  przygotowana przez uczniów klas: II D, IV H gi i III G oraz I N, pod kierunkiem Danuty Jaworskiej. W trakcie akademii  wygłoszone zostały wiersze opatrzone komentarzem dotyczącym ważnych wydarzeń historycznych naszej Ojczyzny. Publiczność zebrana w auli szkoły, mogła nie tylko wysłuchać piosenek dedykowanych uczestnikom walk o niepodległą Polskę, ale też przyczynić się do wykonania kilku z nich. Z gorącym aplauzem zgromadzonych spotkał się występ najmłodszej uczestniczki przedstawienia – Franciszki Granackiej. Jej recytacja wiersza odnoszącego się do tematyki uroczystości, przypomniała słuchaczom, że słowo ,,patriotyzm” to nie archaizm, ale postawa, którą można kształtować  również we współczesnych czasach  już od najmłodszych lat.

Po występach uczniów, dyrektor szkoły Anna Empel przywitała zebranych, wśród których znaleźli się między innymi:  Bartosz Bielawski – Starosta Powiatu Iławskiego, Marek Polański – Wicestarosta Powiatu Iławskiego, Marek Borkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego, Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, Jan Szynaka – Prezes firmy Szynaka Meble oraz Roman Gancarz – Przewodniczący Rady Rodziców. Dyrektor szkoły po przemówieniu skierowanym do przybyłych uczestników uroczystości, wręczyła podziękowania tym osobom, które przyczyniły  się  do jej przygotowania.

W dalszej części obchodów, głos zabrał Marcin Deka – członek Lubawskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i przypomniał drogę Powrotu Lubawy do Macierzy,  a chór APPASJONATA, pod batutą Marka Józefowicza dostarczył doznań duchowych, odśpiewując Rotę oraz szlagiery polskiej muzyki.

Podczas trwania obchodów można było także skosztować ciasta przygotowanego przez rodziców i uczniów Zespołu Szkół w Lubawie, tortu wykonanego przez uczniów praktycznej nauki zawodu Szkoły Branżowej I Stopnia, pod opieką  Heleny Wyżlic, obejrzeć pokaz militariów przygotowanych przez Tomasza Ługiewicza oraz umundurowania zaprezentowanego przez członków Stowarzyszenia REDUTA Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej, a także odwiedzić strzelnicę szkolną prowadzoną przez Krzysztofa Śmigielskiego.

Wspólne spotkanie w dniu Narodowego Święta Niepodległości na pewno na długo pozostanie  w pamięci wszystkich uczestników. Uświadomiło ono zgromadzonym, jakim wielkim dobrem jest niepodległość kraju, gdyż ponadczasowe pozostają słowa wybitnego Polaka – Marszałka Józefa Piłsudskiego, że kto nie szanuje i nie zna swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.


FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI:

 


Źródło: tekst i zdjęcia Zespół Szkół w Lubawie