Miejsce wycinki (ul. Andersa)  zostało już zabezpieczone przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie


Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie informuje, iż w poniedziałek 14 listopada planowana jest wycinka drzewa przy ul. Andersa w Iławie (na odcinku od ul. Smolki do ul. 1-go Maja), naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie. W związku z tym, w tym dniu będą utrudnienia w ruchu. Zarządca prosi o nieparkowanie pojazdów w obrębie planowanej wycinki. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych planowane prace zostaną przesunięte na inny termin.

wycinka 2


www.powiat-ilawski.pl (Fot. M. Rogatty)